Restauracions externes

Restauració de la

font del Carme

Any 2015.

Obres de restauració

Realitzades l’any 2015 per l’Associació estimem les Ermites de Blanes
Resultat final de la restauració.